:

فیلم Thunder Force

نیروی تندر

خلاصه فیلم Thunder Force :

داستان فیلم (Thunder Force) در دنیایی جریان دارد که شخصیت‌های شرور سبب ایجاد تهدیدهای مختلف شده‌اند و در این بین یک زن توانایی ارائه قدرت‌های فرابشری به سایر انسان‌های عادی را دارا است.

فیلمک,دانلود فیلم نیروی تندر,دانلود زیرنویس فیلم نیروی تندر

IMDb 

 

English :

Story